Termovízia

Ponúkame snímanie domov, budov, prípadne iných objektov termovíziou za účelom identifikácie úniku tepla. V rozsahu požiadaviek zákazníka zabezpečujeme doplnkovú službu "termovízne meranie", ktorá odhalí slabé stránky budov, problémové miesta budov, systémové poruchy, či nedokonalosť stavebných prác profesionálnou termokamerou TESTO 875-2i.

Predmetom tejto služby resp. merania sú podľa požiadaviek zákazníka:

  • termovízne snímky
  • spracovanie protokolu z predmetného merania
  • detailné meranie a hodnotenie problémových miest budovy

Čo všetko môžete termovíznym meraním vykonať?

  • zisťovanie tepelných strát budov, objektov, prípadne vykurovacích systémov
  • detekciu tepelných mostov
  • kontrolu zatepľovacích a stavebných prác
  • kontrolu efektívnosti tepelnej izolácie
  • kontrolu hydroizolácií, detekciu vlhkosti
  • po realizovanej oprave je vhodné vykonať kontrolné meranie na zistenie kvality vykonaných prác
  • kontrolu elektroinštalácií

Dôležitým faktorom pri meraní termovíznym zariadením je splnenie požadovaných fyzikálnych podmienok, preto je potrebné vopred konzultovať najvhodnejší termín vykonania požadovaného termovízneho merania.

Cena meraní závisí od požadovaného rozsahu služieb a určuje sa pre každy obchodný prípad osobitne. Cenovú ponuku preto vypracujeme na požiadanie "na mieru" priamo pre Vás.

AKCIA: Pre klientov, ktorým dozorujeme stavbu termovízia za špeciálnu cenu.