Služby stavebného dozoru

TEKTONIKA s.r.o. je spoločnosť,  založená Milanom Zelizňakom na základe dlhodobých skúseností v oblasti realizácie, riadenia a inžinieringu stavieb od roku 1990. Našími hlavnými, nie jedinými, prednosťami sú záruka kvality práce, profesionalita, flexibilita služieb a korektné obchodné vzťahy. Hlavnou činnosťou je inžinierská činnosť- stavebný dozor, realizácia stavieb, poradenstvo v stavebníctve a obchodné činnosti s tým spojené. 

Naším cieľom je uplatniť svoje nápady a skúsenosti na stavebnom trhu od konceptu až po detail.

Člen asociácie SASDARS,  člen SKSI

Naše služby

 • realizácia stavieb
 • služby stavebného dozoru
 • služby stavbyvedúceho
 • vypracovanie rozpočtov
 • vypracovanie projektovej dokumentácie
 • vypracovanie havarijných plánov v oblasti životného prostredia
 • posúdenia energetickej hospodárnosti budov (energetický štítok)
 • aplikáciu novodobých metód stavebných procesov do tradičnej výstavby
 • služby koordinátora BOZaPO
 • požičovňa stavebnej mechanizácie
 • výkopové práce bágrom TB 225, TB290
 • montáž a údržba kamerových systémov bez zásahu do elektrického pripojenia
 • služby profesionálneho pilčíka (ťažba, manipulácia drevnej hmoty)
 • termovízne meranie stavieb

Aktuálne projekty

Vila dom Janka Kráľa BB
novostavba - stavebný dozor
Bottova 2 Banská Bystrica
rekonštrukcia - stavebný dozor
Záhradné Sady Prešov
Novostavba - realizácia