Projekty

PRIEMYSLENÉ STAVBY:

OBJEKTY OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI:

 • Bytový Dom Tajovského Banská Bystrica - novostavba (stavebný dozor)
 • DD a DSS Senium Banská Bystrica "B,C,D" - rekonštrukcia ( stavebný dozor)
 • Rekonštrukcia, dostavba a nadstavba MŠ Drahňov (stavebný dozor)
 • Prestavba objektu Bottova 2 Banská Bystrica - rekonštrukcia (stavebný dozor)
 • Platea Nova Prešov infraštruktúra pre výstavbu rodinných domov(stavebný dozor)
 • UMB Filozofická fakulta Banská Bystrica - rekonštrukcia (stavebný dozor)
 • UMB Právnická fakulta Banská Bystrica - rekonštrukcia (stavebný dozor)
 • Súbor polyfunkčných domov Stropkov - novostavba (stavebný dozor)

OBJEKTY PRE BÝVANIE A REKREÁCIU:

 • Rodinný dom Košice - novostavba, pasívny dom (stavebný dozor)
 • Rodinný dom Vyšný Kazimír  - novostavba (stavebný dozor)
 • Rodinný dom Rozhanovce - novostavba (realizácia)
 • Apartmánové domy Košice - Čermeľ - zateplenie novostavba (realizácia)
 • Rodinný dom Prešov Ľubotice - novostavba (realizácia)
 • Rodinný dom Nižný Hrušov - rekonštrukcia (stavebný dozor)
 • Rodinný dom Svidník - novostavba (stavebný dozor)
 • Rodinný dom Banská Bystrica - novostavba (stavebný dozor)

INŽINIERING :

 • Rodinný dom Žilina Stránske - novostavba - stavebný dozor, inžiniering