Projekty

PRIEMYSLENÉ STAVBY:

OBJEKTY OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI:

 • Bytový Dom Tajovského Banská Bystrica - novostavba (stavebný dozor)
 • Bytový Dom Tajovského Banská Bystrica - novostavba zateplenie (realizácia)
 • Platea Nova Prešov infraštruktúra pre výstavbu rodinných domov(stavebný dozor)
 • Súbor polyfunkčných domov Stropkov - novostavba (stavebný dozor)
 • Polyfunkčný objekt Vihorlat Snina - rekonštrukcia (stavebný dozor)
 • Záhradné Sady Prešov - novostavba (realizácia)

OBJEKTY PRE BÝVANIE A REKREÁCIU:

 • Rodinný dom Košice - novostavba, pasívny dom (stavebný dozor)
 • Rodinný dom Vyšný Kazimír  - novostavba (stavebný dozor)
 • Rodinný dom Prešov Ľubotice - novostavba (realizácia)
 • Rodinný dom Nižný Hrušov - rekonštrukcia (stavebný dozor)
 • Rodinný dom Svidník - novostavba (stavebný dozor)
 • Rodinný dom Banská Bystrica - novostavba (stavebný dozor)

INŽINIERING :

 • Rodinný dom Žilina Stránske - novostavba - stavebný dozor, inžiniering